« شفاف سازی را از حقوق مصرف کننده و مشخصا از بنزین شروع کنید

Gasoline-octane-Src_gasbuddy.com

پمپ بنزین با 5 اکتان اعلام شده

منبع: http://images.gasbuddy.com

Bookmark the پیوند یکتا.

نظرات بسته شده است.