زمان تقسیم کیک فرارسیده است

در وقایع تاریخ ذکر شده است که از کرامات شیخ بهایی آن بوده است که با تدبیر و کفایت خود آب زاینده رود را به نحو مناسبی بین ذی نفعان تقسیم کرده است. اما در جهان امروز، مشکلات از مجادله بر سر آب و زمین فراتر رفته و کار به دریاها و اقیانوس ها کشیده شده است. در دریاها نوعی ترافیک ایجاد شده است و از این رو هر یک از منتفع شوندگان از دریا، به فکر آن است که سهم بیشتری از دریا را تصاحب کند. این شاید ناشی از منفعت طلبی انسان ها باشد که پس از خشکی حالابه دریاها هجوم برده اند و اگر این وضع ادامه یابد شاید در آینده مجبور شویم قوانینی برای تقسیم فضای آسمان ها نیز تدارک ببینیم. بر این اساس بهتر است از هم اکنون برنامه هایی برای تقسیم دریا بین استفاده کنندگان از آن تهیه کنیم چون هر روز کاربران جدید نیز به عرصه دریاها اضافه خواهند شد. در ارتباط با کاربری های جدید می توانید به مقالات «گرانی قیمت و تولید برق از آب شور» و «استفاده از یک منبع انرژی فراموش شده در کف اقیانوس» روزنامه اعتماد در تاریخ های ۲۸/۳/۸۷ و ۲۸/۱۰/۸۷ مراجعه کنید. قابل ذکر است که اخیراً کنفرانسی بین المللی در اندونزی با موضوع بررسی وضعیت اقیانوس های جهان برگزار شده است.

مقاله کامل…

در وقایع تاریخ ذکر شده است که از کرامات شیخ بهایی آن بوده است که با تدبیر و کفایت خود آب زاینده رود را به نحو مناسبی بین ذی نفعان تقسیم کرده است. اما در جهان امروز، مشکلات از مجادله بر سر آب و زمین فراتر رفته و کار به دریاها و اقیانوس ها کشیده شده است. در دریاها نوعی ترافیک ایجاد شده است و از این رو هر یک از منتفع شوندگان از دریا، به فکر آن است که سهم بیشتری از دریا را تصاحب کند. این شاید ناشی از منفعت طلبی انسان ها باشد که پس از خشکی حالابه دریاها هجوم برده اند و اگر این وضع ادامه یابد شاید در آینده مجبور شویم قوانینی برای تقسیم فضای آسمان ها نیز تدارک ببینیم. بر این اساس بهتر است از هم اکنون برنامه هایی برای تقسیم دریا بین استفاده کنندگان از آن تهیه کنیم چون هر روز کاربران جدید نیز به عرصه دریاها اضافه خواهند شد. در ارتباط با کاربری های جدید می توانید به مقالات «گرانی قیمت و تولید برق از آب شور» و «استفاده از یک منبع انرژی فراموش شده در کف اقیانوس» روزنامه اعتماد در تاریخ های ۲۸/۳/۸۷ و ۲۸/۱۰/۸۷ مراجعه کنید. قابل ذکر است که اخیراً کنفرانسی بین المللی در اندونزی با موضوع بررسی وضعیت اقیانوس های جهان برگزار شده است.

درباره ی مصطفايی

مهندس عبداله مصطفايي فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي محيط زيست از دانشگاه تهران و مقطع كارشناسي رشته مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف است. تجربيات وي در زمينه فرايندهاي شيميايي، محيط زيست و انرژي است. از نامبرده مقالات متعددي در نشريات علمي و روزنامه ها چاپ شده است.
برچسب خورده : . Bookmark the پیوند یکتا.

نظرات بسته شده است.