لینک همایش بازیافت لاستیک

قبلا در مورد همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست برایتان نوشته بودیم. حالا می توانید سری به سایت این همایش بزنید.

همایش بازیافت لاستیک

قرار است چند ماه دیگر اولین همایش بازیافت لاستیک از سوی مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران و با مشارکت مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل و دیگران برگزار شود . علاقمندان به شرکت و ارائه مقاله می توانند با تلفن ۶۶۵۹۴۴۸۸-۰۲۱با این مرکز تحقیقاتی تماس بگیرند.