پس از گذشت ۳ سال از راه اندازی فعالیت پالایشگاه گاز ایلام متوقف شد

متاسفانه موضوع ضعف و یا حتی نبود نظارت بر امور مخصوصا در بخش دولتی که با وجود خصوصی سازی هنوز بخش عمده فعالیتها در دست دولت است حتی آنهایی که واگذار شده اند، یکی از مشکلات اصلی و مهم کشور ما است. از طرفی ضعف مدیریتها و ملاحظات غیر حرفه ای و عمدتا گروهی هم مزید بر علت شده و روی هم رفته شرایط بدی را برای فعالیتهای اقتصادی فراهم کرده است. یکی از روزنه های مهم و البته شناخته شده در مسئله فساد اقتصادی موضوع خریدهای داخلی و مخصوصا خارجی است. و صد البته مجموعه وزارت نفت با همه شرکتهای زیر مجموعه اش از جمله شرکت نفت و شرکت گاز و شرکت ملی پتروشیمی سهم عمده در خریدها و مقاطعه کاریهای دولتی را دارند.

مطلب بالا مقدمه‌ای بود برای پرداختن به خبری که امروز کیهان در رابطه با توقف دوباره پالایشگاه گاز ایلام در اثر ترکیدن خط لوله ساخته شده با لوله‌های بی کیفیت و فاقد استاندارد داده است. با خواندن این خبر به یاد گفتگویی افتادم که حدود دو سال پیش با دوستی که در کار تجارت تجهیزات نیروگاهی و همچنین تجهیزات مرتبط با صنعت نفت است داشتم. ایشان می‌گفت در سفری که به چین داشتم به دنبال خرید کمیت معینی از لوله های فولادی مرتبط با صنعت نفت و گاز با استاندارد مشخصی بودم. ایشان ادامه داد که پس از مذاکرات اولیه چند روز بعد مسئول فروش کارخانه چینی به من زنگ زد که اگر بخواهی ما لوله ها را با شناسنامه تایید کیفیت با همان استانداردی که سفارش داده‌ای تحویلت می‌دهیم. و البته یک ملیون دلار (البته رقم را حالا صد در صد مطمئن نیستم) هم به خودت می‌دهیم. دوست ما ادامه داد که به آن مسئول فروش چینی گفتم حالا این لوله ها واقعا کیفیت و استاندارد گفته شده را دارند که طرف چینی گفت نه ولی این امر به راحتی قابل تشخیص نیست. البته دوست ما این معامله را رد می‌کند و می‌گوید یا لوله با استاندارد خواسته شده را تحویل می‌دهید یا اینکه سراغ فروشنده یا کارخانه دیگری می‌روم. چیزی که جالب است حرفی است که این فروشنده چینی به دوست ما می‌زند. میدانید او چه گفته؟
دوست ما حرف آن آقای چینی را این طور نقل کرد: “یا شما ایرانی نیستی که به این راحتی از یک ملیون دلار می‌گذری یا اینکه اینها را برای دولت ایران نمی‌خری و برای پروژه شخصی خودت می‌خری”. بمن مطمئنم که  هر ایرانی که معنی این گفته این فروشنده چینی را درست درک کند عرق شرم بر پیشانیش خواهد نشست. و البته اگر این ایرانی مسئولیتی مرتبط با این امور هم داشته باشد باید حسابی پیش خودش حساب و کتاب کند که عیب کار از کجاست؟

این هم اصل خبر به نقل از روزنامه کیهان مورخ ۲ بهمن ۱۳۸۹:

ایلام – خبرنگار کیهان:
با گذشت ۳ سال از راه اندازی پالایشگاه گاز ایلام برای دومین بار فعالیت این پالایشگاه متوقف شد.
به گزارش خبرنگار ما، علت توقف فعالیت پالایشگاه گاز ایلام استفاده از لوله های نامرغوب و غیراستاندارد توسط پیمانکار عنوان شده است.
در سال گذشته پیمانکار پالایشگاه گاز ایلام از لوله های نامرغوب و غیراستاندارد استفاده کرد که در اثر آن لوله های نامرغوب منفجر شد و حدود ۳۰ میلیارد تومان خسارت به بار آورد. به گفته کارشناسان فعال در صنعت نفت و گاز، لوله های تعویض شده توسط پیمانکار باز از نوع نامرغوب و غیر استاندارد بود که در اثر تزریق گاز در آنها تاول زده و خطر انفجار آنها را خیلی افزایش داده است به همین دلیل، مسئولان پالایشگاه گاز ایلام بیش از دو هفته است که فعالیت آن را متوقف کرده اند.
این کارشناسان افزودند: به منظور بهره برداری مجدد از پالایشگاه گاز ایلام راهی جز بوش لوله های تاول زده و تحمل هزینه میلیاردی نیست و پیش بینی می شود تعمیر این لوله ها به حدود یک سال زمان نیاز دارد.
تلاش های خبرنگار کیهان برای گفت وگو با مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب کشور که در کرمانشاه مستقر است، در این زمینه بی نتیجه ماند. بیش از ۸۰ درصد ذخایر نفت و گاز غرب کشور در استان ایلام قرار دارد اما مدیریت بهره برداری از آنها در کرمانشاه است.

یلام – خبرنگار کیهان:
با گذشت ۳ سال از راه اندازی پالایشگاه گاز ایلام برای دومین بار فعالیت این پالایشگاه متوقف شد.
به گزارش خبرنگار ما، علت توقف فعالیت پالایشگاه گاز ایلام استفاده از لوله های نامرغوب و غیراستاندارد توسط پیمانکار عنوان شده است.
در سال گذشته پیمانکار پالایشگاه گاز ایلام از لوله های نامرغوب و غیراستاندارد استفاده کرد که در اثر آن لوله های نامرغوب منفجر شد و حدود ۳۰ میلیارد تومان خسارت به بار آورد. به گفته کارشناسان فعال در صنعت نفت و گاز، لوله های تعویض شده توسط پیمانکار باز از نوع نامرغوب و غیر استاندارد بود که در اثر تزریق گاز در آنها تاول زده و خطر انفجار آنها را خیلی افزایش داده است به همین دلیل، مسئولان پالایشگاه گاز ایلام بیش از دو هفته است که فعالیت آن را متوقف کرده اند.
این کارشناسان افزودند: به منظور بهره برداری مجدد از پالایشگاه گاز ایلام راهی جز بوش لوله های تاول زده و تحمل هزینه میلیاردی نیست و پیش بینی می شود تعمیر این لوله ها به حدود یک سال زمان نیاز دارد.
تلاش های خبرنگار کیهان برای گفت وگو با مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب کشور که در کرمانشاه مستقر است، در این زمینه بی نتیجه ماند. بیش از ۸۰ درصد ذخایر نفت و گاز غرب کشور در استان ایلام قرار دارد اما مدیریت بهره برداری از آنها در کرمانشاه است.