اولین همایش DMF – مواد موثره دارویی ایران

مواد موثره دارویی

این همایش در تاریخ  ۲۶ دی ماه  ۱۳۸۹ در دانشگاه تهران در دانشکده فنی سالن شهید رجب بیگی از ساعت ۸ تا ۱۷ برگزار می گردد. گویا انجمن مهندسی شیمی نیز یکی از حامیان آن است.

اهداف آن آشنایی دانشجویان و کارشناسان با اینگونه مباحث و تشویق افراد به اشتغال در اینگونه صنایع و اسخدام راحت تر در شرکتهای دارویی ذکر شده است.

در صورت علاقه میتوانید به این سایت مراجعه کرده و یا با شماره ۲۲۵۹۳۶۸۵-۰۲۱ تماس بگیرید.