نگاهی به روشهای دور کردن پرندگان از باند فرودگاه

در خبرها آمده بود که یکی از پروازها در مسیر شیراز به دلیل برخورد هواپیما با پرندگان دچار مشکل شده است. در همین ارتباط به فکر این مقاله افتادم که خواندن آن خالی از لطف نیست.

مطلب قبلی : جدال فرودگاه ها و پرندگان برای تصاحب فضای بیشتر

جدال فرودگاه ها و پرندگان برای تصاحب فضای بیشتر

تصادف هلی کوپتر شرکت سیکوراسکای که در مسیر یک سکوی نفتی در حرکت بود پس از برخورد با دسته ای از شاهین های دم قرمز در نزدیکی شهر مورگان در امریکا باعث کشته شدن دو خلبان و شش نفر از هفت مسافر آن شد. ادامه مطلب