مسابقه بهترین پویانمایی

 

مسابقه بهترین پویانمایی برای دومین بار همزمان با برگزاری سومین کنفرانس کاربردCFD  در صنایع شیمیایی  برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، این سایت را مشاهده نمایید. 

ضمناً آخرین مهلت ارسال مقالات کنفرانس، پایان بهمن ماه سال جاری است,ولی مهلت ارسال آثار پویا نمایی هفدهم شهریور سال آینده است.