کدامیک از این کتاب‌های علمی را خوانده‌اید؟

نیم قرن پیش، زیست‌شناسی به نام ریچل کارسونیک کتاب علمی عامه‌پسندی (پاپ‌ساینس) نوشت که تاثیر آفت‌کش‌های شیمیایی را بر محیط‌زیست طبیعی فاش کرد و باعث مجادلات خشم‌آلودی در سطح جامعه شد.

«بهار ساکت» (Silent Spring) جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های سال شد و به رغم این که کارسون در کمتر از ۲ سال پس از انتشار کتاب درگذشت، میراث او باقی ماند؛ این کتاب به آغاز جنبش زیست محیطی در امریکا کمک کرد و هنوز هم الهام بخش مردم است.
این کتاب تنها یک مثال از تاثیر عمیق کتاب‌های علمی به زبان ساده است. دانش قدرتمندترین ابزاری است که ما برای تحلیل و دریافتن منطق حاکم بر جهان در اختیار داریم، و این تاریخ غنی کتاب‌هاست که به درک عمیق‌تر آن کمک می‌کند. برای پاسداشت این سنت، و به یاد پنجاهمین سالگرد انتشار «بهار ساکت» در ماه سپتامبر/شهریور، مجله نیوساینتیست تاثیرگذارترین این کتاب‌ها بر مردم را انتخاب کرده که در ادامه ذکر می شوند.

بخش اول

بخش دوم

ایا با تصفیه خانه فاضلاب سر و کار دارید؟

سازمان حفاظت محیط زیست امریکا (EPA) در کنار مشاوران و دیگر همکاران این سازمان به فکر مواجهه با چالش های ناشی از افزایش هزینه انرژی در تصفیه خانه های آب و فاضلاب افتاده اند. بر این اساس برای مدیریت انرژی در این تصفیه خانه ها کتابی را در ژانویه ۲۰۰۸ با عنوان «Ensuring a Sustainable Future» منتشر کرده است تا به این تصفیه خانه ها کمک کند به صورت سیستماتیک به شناختی از وضعیت کنونی در بخش های هزینه یی و عملکردی خود دست یافته و اهداف قابل سنجش را برای پیشرفت خود تعیین کرده و میزان حصول به این اهداف را پایش کنند. افزایش روزافزون هزینه انرژی و تاثیرهای زیست محیطی ناشی از آن باعث شده است انرژی به چالش مهمی برای تصفیه خانه های آب و فاضلاب در سراسر جهان تبدیل شود. مدیریت انرژی نیز در مرکز تلاش هایی قرار دارد که طی آن می توان اطمینان حاصل کرد که راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب در راستای توسعه پایدار انجام می پذیرد.

در این کتاب راهنما از روش شناختی «برنامه ریزی – انجام – کنترل – اصلاح» در سیستم های مدیریت زیست محیطی استفاده شده است. این برنامه با کمک گرفتن از تصفیه خانه های موفق در عرصه مدیریت انرژی به اجرا درآمده است. در این کتاب راهنما، برنامه ها به صورت سیستماتیک و گام به گام برای دوره های زمانی طراحی شده است. در انتهای این کتاب بحث بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در چند تصفیه خانه به صورت «مطالعه موردی» مورد بررسی قرار گرفته است تا مسائل به صورت ملموس تر مورد ارزیابی قرار گیرد.

لینک مربوط به کتاب اول

لینک مربوط به کتاب دوم